پر بازدیدترین مطالب

گام‌هاي چهارگانه پيشرفت کشور


پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل نظام جمهوري اسلامي سرفصلي نو در عبور از عقب ماندگي‌ها و حرکت در مسير پيشرفت و آباداني مادي و معنوي اين سرزمين به حساب مي‌آيد! در طول اين سالها اقدامات فراواني انجام شده است که قابل مقايسه با دوران گذشته نيست، اما هنوز تا وضعيت مطلوب فاصله بسيار است.


سخن آشنا- مساله توسعه و پيشرفت کشور را مي‌توان مهمترين دغدغه جمهوي اسلامي براي ساختن فردا کشور دانست. ايران اسلامي با توجه به حاکميت چندين سده‌ي حاکمين بي‌لياقت قاجار و پهلوي، از دوران اوج و شکوفايي تمدن اسلامي فاصله گرفته و نتوانسته آن چنان که شايسته اين ملت است از توسعه و پيشرفت تمدني برخوردار باشد.

پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل نظام جمهوري اسلامي سرفصلي نو در عبور از عقب ماندگي‌ها و حرکت در مسير پيشرفت و آباداني مادي و معنوي اين سرزمين به حساب مي‌آيد! در طول اين سالها اقدامات فراواني انجام شده است که قابل مقايسه با دوران گذشته نيست، اما هنوز تا وضعيت مطلوب فاصله بسيار است. در اين ميان الگوهاي مختلفي براي توسعه وجود دارد که در يک نگاه کلان مي‌توان آنها را به دو دسته کلي تقسيم کرد:

الگوي اول مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي و با تاکيد بر توانمندي‌هاي داخلي و باور به شعار "ما مي‌توانيم" شکل گرفته است که از آن با عنوان الگوي "توسعه درون زا"، "توسعه بومي" يا "الگوي اسلامي ايراني – پيشرفت" ياد مي‌کنيم.

الگوي دوم راه حل توسعه کشور را تبعيت از ديگر کشورهاي توسعه يافته جهاني دانسته و بر اين باور است که توسعه الگويي خطي داشته و ما تنها با کمک گرفتن از بيگانگان خواهيم توانست عقب‌ماندگي‌هاي موجود کشور را جبران نماييم. از اين الگو با عنوان "توسعه برون زا"، "توسعه وابسته" ياد شده است.

الگوي مد نظر نظام اسلامي که تامين کننده منفع ملي و مورد حمايت ملت ايران نيز هست، دنبال كردن الگوي پيشرفت ايراني - اسلامي است. ما پيشرفت را به شكلي كه غرب دنبال كرد و پيش رفت، نمي‌خواهيم. چرا که پيشرفت كشورهاي پيشرفته‌ي غربي نتوانسته فقر و تبعيض را از بين ببرد، نتوانسته عدالت را در جامعه مستقر كند و نتوانسته اخلاق انساني را مستقر كند! هرچند به ظاهر توانسته خود را در قالب رنگ و لعابي دروغين مزين کرده و خود را مقتدر و مرفه و برخوردار نشان دهد و با پروپاگانداي تبليغاتي بخشي از افکار عمومي جهاني را فريب دهد!


موانع پيشرفت

حقيقت آن است که راه توسعه و آباداني کشور راه همواري نيست که بدون دردسر و با آسودگي بتوان آن را سهولت و آرامش طي نمود. در اين مسير با موانع و مشکلات متعددي مواجهيم که از يک منظر مي‌توان اين عوامل را به موانع دروني و بيروني تقسيم بندي کرد. موانع دروني محصول ضعف‌ها و ناتواني‌ها و غفلت‌هاي ما است و موانع بيروني به اقداماتي اشاره دارد که توسط دشمنان پيشرفت اين ملت طرحريزي و عملياتي مي‌شود.

بخشي از موانع دروني پيشرفت کشور عبارتند از :

- عدم فهم درست مسائل کشور

- عدم شناخت صحيح ظرفيت‌هاي ايران اسلامي

- غفلت از اولويت‌ها و فوريت‌ها و سرگرم شدن به مسايل گمراه‌کننده

- اختلافات و رقابت هاي بيهوده سياسي – جناحي

- عدم تبعيت از رهبري جامعه

- منفعت طلبي و تقدم منافع فردي بر مصالح عمومي

- تنبلي و بي‌ارادگي

- شتاب زدگي و تعجيل در امور

- عوام زدگي و پرهيز از شايسته سالاري و تخصص گرايي

- و ...

بخشي از موانع بيروني پيشرفت کشور عبارتند از:

- تزريق نااميدي و احساس خودباختگي و احساس ناتواني

- تحقير ملت و القاي ناتواني

- ايجاد موانع عملي (اعم از تحريم و کارشکني‌هاي گوناگون و ...)

- کارشکني از طريق نفوذ، جاسوسي و ...

- پيروزي‌ها را شکست معرفي کردن

- ضعف‌هاي کوچک را بزرگ معرفي کردن

- متهم سازي و ضعف‌هاي مديريتي را منتسب به نظام کردن

- و ...


گام هاي اساسي براي پيشرفت و رفع موانع پيش رو

همانطور که اشاره شد، دستيابي به اهداف پيشرفت و توسعه سهل و آسان نيست و بايد بتوان بر موانع غلبه کرد و آنها را کنار گذاشت تا راه آباداني کشور فراهم گردد. رهبر معظم انقلاب اسلامي در بيانات‌شان در همايش ده‌ها هزار نفري «خدمت بسيجيان» در ورزشگاه آزادي (12/7/97) بر گام‌هاي چهارگانه‌اي اشاره کردند که بايد در اين مسير برداشته شود.


گام اول: احساس حضور و وجود دشمن

يادآور شديم که موانع بيروني بر آمده از توطئه‌هاي دشمنان است. استکبار جهاني از همان ابتداي تشکيل جمهوري اسلامي منافع خود را در تقابل با منافع ملي ايران ديد، لذا تلاش کرد تا با همه توان براي جلوگيري از پيشرفت کشور و سرنگوني جمهوري اسلامي اقدام نمايد. فهم و درک وجود دشمن در مسير پيشرفت کشور بسيار اهميت دارد، چرا که تا انسان نداند که دشمن در مقابل او است، براي خود حِرز و حفاظ و سنگر به وجود نمي‌آورد و سلاح لازم را در دست نمي‌گيرد!

در اين ميان برخي از روي ساده لوحي و برخي از روي يا خيانت تلاش دارند تا اصل وجود دشمن را منکر شده و يا قدرت ترفندهاي آن را ناديده بگيرند! اين در حالي است که ذات نظام سلطه اقتضا مي‌کند که با نظامي مثل نظام جمهوري اسلامي دشمن باشد؛ چرا که منافعشان ۱۸۰ درجه با جمهوري اسلامي اختلاف دارد. نظام سلطه اهل خيانت است، اهل جنگ‌افروزي است، اهل ايجاد و سازماندهي گروه‌هاي تروريست است، اهل سرکوب کردن گروه‌هاي آزادي‌خواه است، اهل فشار آوردن بر مظلومين است؛ اين طبيعت نظام سلطه است و به همين خاط جمهوري اسلامي را در تقابل با خود مي‌بيند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين زمينه از ساليان پيش تعبيري قابل تاملي را مطرح مي‌سازند و تاکيد دارند: «وَ اِنَّ اَخَا الحَربِ الاَرِق؛ کسى که اهل مبارزه است بيدار است؛ بعد فرمود: وَ مَن نامَ لَم ينَم عَنه؛ اگر شما در جبهه خوابت برد، معنايش اين نيست که طرف مقابل هم خوابش برده و او هم غافل است؛ اگر تو از او غافل شدى، نشانه‌ى اين نيست که او هم از شما غافل است؛ نخير، شما ممکن است خوابت ببرد، امّا او بيدار باشد؛ اين را بايد توجّه داشت»

طبيعي است که وقتي وجود دشمن درک و پذيرفته شد، اولين گام در مسير پيشرفت و آباداني کشور تلاش براي مقابله با موانعي خواهد بود که اين دشمن پيش روي حرکت ملت ايران قرار داده است. بدون شک هر مانعي راهکاري براي عبور نيز دارد، تنها کافي است تا اصل «وجود دشمن» تبديل به «مساله» گردد، آنگاه ده‌ها راهکار عبور توسط ذهن‌هاي خلاق جوانان ايراني ارائه خواهد شد.


گام دوم: اعتماد‌ به نفْس و عزم بر ايستادگي

لازمه مهم ديگر براي پيشرفت و توصعه يک کشور، وجود اعتقاد دروني بر شعار «ما مي‌توانيم» است! جامعه اي که نتواند فعل توانستن را در سطوح مختلف خود صرف نمايد نخواهد توانست در جاده پيشرفت قرار گرفته و بر موانع و مشکلات غلبه کند.

موفقيت‌هاي جمهوري اسلامي در چهل ساله گذشته مهمترين مصرع سرود «ما مي‌توانيم» در فضاي عمومي کشور است که روح اعتماد به نفس را تقويت کرده و اراده ها را بر ايستادگي تا رفع مشکلات منسجم کرده است.

در اين ميان طبيعي است که همه توان رسانه‌اي دشمن در جنگ نرم رسانه‌اي، متمرکز بر هجمه به اعتماد به نفس ملي گردد! امروز فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي بستر مناسب براي اين هجمه تشخيص داده شده است. دشمنان در اين مسير «آمارهاي بي‌پايه مي‌دهند، دروغ مي‌گويند، نسبت دروغ مي‌دهند، چهره‌هاي مورد قبول مردم را -که بايد مردم به اينها اعتقاد داشته باشند- تخريب مي‌کنند، موفّقيتهاي انقلاب را کتمان مي‌کنند، دروغ‌انگاري مي‌کنند؛ ناموفّقيتها را، ضعفها را، کاستي‌ها را اگر يکي است هزار تا جلوه ميدهند، اگر يک‌جا است به همه‌جا تعميم مي‌دهند»

در اين ميان افراد ضعيف و بي‌روحيه، مردّد، ترسو، فرصت‌طلب، خودکم‌بين خيلي زود متاثر از فضاسازي دشمن شده و دچار انفعال مي‌گردند! وجود چنين افرادي در مسير توسعه خود مانعي است که بايد کنار گذاشته شود!

ميدان تلاش براي توسعه و پيشرفت کشور، عرصه ميدانداري افراد با ايمان، مصمم، خودباور و مقاومي است که با شناخت کامل از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي جبهه خودي و ضعف‌ها و ناتواني‌هاي اردوگاه دشمن، اعتقاد راسخ به موفقيت و نصرت الهي، بکارگيري حداکثري هوش و توان و استعداد، و صبر و استقامت و ايستادگي در برابر مشکلات، در مسير پيشرفت کشوردر حال تلاش هستند. چنين افرادي بايد در راس قدرت قرار گرفته و متصدي امور مختلف کشور گردند. به واقع لازمه افتادن در مسير پيشرفت و توسعه، با وجود چنين شايستگاني در صدر تصميم‌گيري و سکانداري امور اجرايي کشور ممکن خواهد بود.


گام سوّم، شناخت حوزه و عرصه‌ي تهاجم

گام مهم ديگر در عرصه عبور از موانع دشمن، شناخت حوزه و عرصه‌ي تهاجم است. همانطور که اشاره گرديد در طول چهل سال گذشته، دشمن تجاوز خود را در عرصه‌هاي مختلف و با ابزارهاي گوناگون متناسب با آن تجربه کرده است. در برخي مقاطع تاريخي اين تجاوز به صورت همزمان دنبال شده است و بصورت جنگي تمام عيار و همه جانبه رخ نمايان کرده است. تهاجم نظامي، تهاجم فرهنگي، تهاجم سياسي، تهاجم اقتصادي، تهاجم رسانه اي – رواني، تهاجم سايبري و ... مهمترين تهاجماتي است که استکبار جهاني عليه نظام اسلامي طراحي و اقدام کرده است و همگي آنها به اعتراف دشمن ناکام بوده است. هرچند ممکن است خسارات و تلفاتي را به همراه داشته باشد.

مقابله با اين تهاجمات نيز هر يک اقتضائات خود را دارد. نظامي سياسي اگر درگير جنگ اقتصادي باشد بايد به گونه‌اي خاص آرايش خود براي مقابله را چينش نمايد و اگر درگير جنگ فرهنگي است به گونه‌اي ديگر بايد وارد ميدان شود. در هر يک از اين نبردها ابزارها و بازيگران خاصي به کار خواهند آمد.

عدم شناخت صحيح عرصه تهاجم و درک درست از عرصه‌ي نبرد دشمنان توسط نظام، مسئولين و مردم، مانعي جدي پيش روي مقابله و آماده سازي کشور براي توسعه و پيشرفت خواهد بود که مي‌تواند هزينه‌هاي جبران ناپذيري به همراه داشته و حرکت پيشرفت کشور را براي مدتها به تاخير بيندازد.

به عنوان نمونه امروز اميد آمريکا‌يي‌ها و متحدان‌شان اين است که از طريق جنگ تمام عيار اقتصادي شايد بتوانند با فشار بر ملت ايران به مقاومت چهل ساله جمهوري اسلامي در برابر غرب پايان دهند. دشمنان با توجه به پيشرفت‌هاي جمهوري اسلامي ايران در حوزه‌هاي گوناگون علوم و فنون جديد،‌ دستيابي به عمق راهبردي در منطقه و قرار گرفتن در موقعيت‌ قدرت بازدارندگي نظامي به شدت نگران آينده خود بر اساس روندهاي موجود به ويژه در منطقه راهبردي غرب آسيا هستند. آمريکايي‌ها به اعتراف آقاي ترامپ طي 17 سال گذشته، ‌هفت تريليون دلار در اين منطقه هزينه کرده‌اند، لکن اين هزينه‌ها هيچ دستاوردي براي آنها نداشته است.

دليل اصلي اين حجم سرمايه‌گذاري و پرداختن هزينه‌هاي سنگين از سوي آنان، سلطه بر منطقه به منزله شرط لازم براي سلطه بر جهان و به دست‌گيري مديريت بين‌المللي به صورت انحصاري است. دست‌اندرکاران تنظيم سياست‌هاي آمريکا در حوزه بين‌الملل و مسائل جهاني معتقد بوده و هستند که بدون سلطه بر ايران از طريق پايان‌بخشي به تفکر و روحيه انقلابي نمي‌توان در منطقه غرب آسيا به سلطه انحصاري دست يافت. بنابراين از منظر سياستمداران و نظاميان آمريکايي، انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران مهم‌ترين مانع بر سر راه سلطه آمريکا بر جهان ارزيابي مي‌شود.

آمريکايي‌ها با هدف فرو ريختن يا وادار کردن جمهوري اسلامي ايران به تغيير رفتار از طريق پذيرش مذاکره در حوزه‌هاي مختلف، جنگ ترکيبي و هوشمند را عليه آن به راه انداخته‌اند. در اين جنگ، آمريکايي‌ها از طريق فشارهاي اقتصادي، رواني و عملي به دنبال به آشوب کشاندن ايران و امنيتي کردن فضاي کشور هستند. تلاش دشمن در اين جنگ ترکيبي، ناکارآمدسازي نظام، بي‌اعتمادسازي مردم نسبت به مسئولان و القاي يأس و نااميدي در جامعه نسبت به آينده است. دشمن تلاش مي‌‌کند از طريق جنگ اقتصادي و پديد آوردن شرايط سخت معيشتي براي مردم، مسئولان و سياست‌‌هاي نظام را از طريق عمليات رواني عامل اصلي پديدآيي اين وضعيت معرفي کند.

از ويژگي‌هاي جنگ تمام عيار اقتصادي امروز، ائتلاف مثلث آمريکا، رژيم صهيونيستي، کشورهاي عربي با محور سعودي‌ها است. سعودي‌ها ستون مالي اين جنگ را بر عهده دارند، سفر ترامپ به عربستان و ديدارهاي مکرر وزير خزانه‌داري آمريکا با مقامات سعودي دلايل روشني بودند که سعودي‌ها و برخي از کشورهاي عربي مانند امارات در دور جديد جنگ اقتصادي عليه ايران بايد نقش ويژه‌اي را ايفا کنند. به ويژه اينکه بن‌سلمان شخصاً از ترامپ براي فشار بيشتر بر ايران و خارج شدن از برجام درخواست کرد. صهيونيست‌ها در اين جنگ اقتصادي ستون اطلاعاتي و امنيتي آن را تشکيل مي‌دهند. کاخ سفيد نقش قرارگاهي را؛ اعم از هدايت، سياست‌گذاري، پايش و نظارت و طراحي تحريم‌ها ايفا مي‌کند.


گام چهارم: فهم درست واقعيتهاي ايران و جهان

يک نقطه‌ي ديگر از عرصه‌هاي درگيري، فهم درست واقعيتهاي ايران و جهان است. و اين درست بخش مهمي از نگراني است که دشمن با آن روبرو است. دشمن به خوبي مي‌داند که اگر خودآگاهي لازم نسبت به توانايي کشور براي مقابله با ترفندهاي آن وجود داشته باشد، ناتواني آن براي مقابله با جمهوري اسلامي خيلي زود آشکار شده و ترفندهايشان ناکام خواهند ماند. از سويي ديگر تلاش دارد تا بر ضعف ها و ناکامي‌ها و شکست‌هاي پي در پي خود در عرصه‌هاي مختلف نيز سرپوش گذارد تا چهره‌اي مقتدر و شکست ناپذير از خود جلوه دهد. لذا با شيوه‌هاي مختلف به مقابله با اين فهم صحيح رفته است، که مهمترين آن «تصويرسازي غلط» از وضعيت کنوني کشور و جهان است!

در حالي که ايران اسلامي در آستانه برگزاري جشن چهل سالگي تاسيس جمهوري اسلامي در اوج اقتدار خود در سده‌هاي اخير قرار دارد، جنگ رسانه‌اي دشمن تلاش دارد تا صحنه را واژگون ترسيم کرده و جمهوري اسلامي را نماد نظام ناکارآمدي جلوه دهد که در آستانه فروپاشي و ناکامي قرار دارد!

کافي است توجهي به موفقيت‌ها و ظرفيت‌هاي جمهوري اسلامي داشته باشيم تا فريب بودن تصويرسازي دشمن آشکار گردد. در اين زمينه نمونه‌هاي مختلفي را مي‌توان برشمرد:

1. جايگاه علمي ايران: به عنوان نمونه نگاهي به آخرين داده‌‏هاي مستخرج از معتبرترين پايگاه استنادي جهان (ISI) بيانگر آن است که جمهوري اسلامي ايران رتبه نخست توليد علم را در جهان اسلام کسب کرده و بيش از 22 درصد از کل توليدات علمي کشورهاي اسلامي را به خود اختصاص داده است. جمهوري اسلامي براي نخستين بار توانسته است با ثبت بيش از 25500 مدرک در 6 ماهه نخست سال 2018 جزء 15 کشور برتر جهان از نظر ميزان توليد علم قرار گيرد. پس از ايران کشورهاي روسيه، سوييس، سوئد، ترکيه و لهستان جايگاه‌‏هاي شانزدهم تا بيستم را کسب کرده‌‏اند.

2. منابع زيرزميني ايران: نمونه ديگر ظرفيت‌هاي ممتاز کشور در منابع زيز زميني است. در سال‌هاي اخير و با رشد فعاليت‌هاي اکتشافي در کشور مشخص شد که ايران جزء 10 کشور اول جهان و کشور اول منطقه جنوب غرب آسيا و شمال آفريقا از نظر داشتن منابع معدني است، به طوري که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس حدود هفت درصد ذخاير شناخته شده مواد معدني جهان در ايران قرار دارد. سنگ آهن، سرب و روي، مس، تيتان، اورانيم، طلا، انواع سنگ‌هاي تزئيني و نما و... مشتي نمونه خروار از تنوع مواد معدني کشور است. برخي از معادن در ايران شرايط ويژه دارد، به نحوي که 12 معدن مهم جهان در ايران قرار دارد، هشت درصد ذخاير روي و سه درصد ذخاير سرب جهان در ايران جاي گرفته است. ايران چهارمين توليدکننده سنگ‌هاي تزئيني در جهان است و ذخاير شناسايي شده مس ايران به بيش از 30 ميليون تن مي‌رسد. همچنين کشور به دليل داشتن ذخاير اورانيوم، زغال سنگ و سنگ آهن در جايگاه بالايي در فهرست جهاني قرار دارد و طبق بررسي‌ها ايران روي کمربند آهن، روي، سرب، مرميت، مس و طلا جاي گرفته است و دست‌کم 100 سال مواد معدني براي توليد و استخراج دارد.

3. توانمندي‌هاي عرصه کشاورزي: در عرصه کشاورزي نيز بايد گفت وجود شرايط آب و هوايي چهار فصل و موقعيت جغرافيايي کشورمان بستر مناسبي براي افزايش توليد محصولات کشاورزي براي تأمين نيازهاي داخلي و صادرات را فراهم کرده است. بر اساس گزارش فائو، ايران در توليد 22 محصول مهم کشاورزي در ميان هفت کشور نخست جهان قرار گرفته است. آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان جهاني خواربار و کشاورزي سازمان ملل نشان مي‌دهد ايران يکي از بزرگ‌ترين توليدکنندگان مهم محصولات کشاورزي در جهان است، به طوري که در صدر توليدکنندگان پسته در جهان معرفي شده و رتبه نخست توليد اين محصول را به خود اختصاص داده است. در زمينه توليد 21 محصول ديگر جزء هفت کشور نخست جهان است. جايگاه دومين توليدکننده خرما و دومين توليدکننده زردآلوي جهان به ايران اختصاص دارد. رتبه سومي توليد بادام، گيلاس، خيار و هندوانه نيز در جهان به ايران اختصاص داده شده است و اين کشور در زمينه توليد چهار محصول سيب، به، گردو و صمغ طبيعي نيز در رتبه چهارم جهان قرار گرفته است. آمارهاي فائو نشان مي‌دهد ايران از نظر توليد پيله کرم ابريشم و انجير نيز رتبه پنجم جهان، از نظر توليد هلو، ليموترش، و پياز رتبه ششم و از نظر توليد گوجه فرنگي، فندق، پرتقال، آلو، کيوي و نعناع رتبه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است.

رتبه جهاني ايران در توليد هفت محصول ديگر نيز به اين شرح اعلام شده است: عسل طبيعي رتبه 11، چاي، بادمجان و سيب‌زميني رتبه 14، گندم رتبه 18، جو و سويا رتبه20. به اين ترتيب ايران در توليد 29 محصول مهم کشاورزي در ميان 20 کشور نخست جهان قرار گرفته است. اين در حالي است كه محصول مهم زعفران که ايران بزرگ‌ترين توليدکننده آن در جهان است در آمارهاي فائو لحاظ نشده است. توليد محصولات کشاورزي در ايران از توليد ساليانه 25 ميليون تن در اوايل انقلاب اسلامي به 120 ميليون تن در سال 1396 رسيده است.


***

در پايان بايد يادآوري نمود که با توجه و تاسي به گام‌هاي چهارگانه دستيابي به قله‌هاي پيشرفت مادي و معنوي کشور ممکن خواهد بود و نظام اسلامي با توجه به تحقق وعده نصرت الهي، اراده و همت جوانان مومن و انقلابي و هدايت داهيانه حکيم فرزانه انقلاب اسلامي خواهد توانست بر موانع و مشکلات فائق آمده و به همه آرمان‌هاي خود دست يابد.
منبع:بصیرت

آخرین مطالب