پر بازدیدترین مطالب

پیامد تحقیر یک خبرنگار توسط مسئولین چیست؟!

به تازگی خبری از آقای دژپسند وزیر اقتصاد در خبرگزاری­ها پخش شد که حاشیه این خبر از متن آن بسیار پررنگ تر بود.

خبرنگار خانمی از آقای دژپسند از وضعیت تأسف بازار بورس و سهام و افت فاحش آن سئوال کرد و آقای وزیر پاسخ داد: «در حال پیگیری هستیم و بزودی وضعیت بهتر خواهد شد».

اما حاشیه چه بود؟

خبرنگار که خانمی است، دنبال وزیر که به تندی درحال عبوراست و به نظر می رسد قصد دارد تا به جلسه ای برسد می دود و وزیر با یک حالت اضطرار و نا آرام سعی دارد از شر سئوال خبرنگار فرار کند به خانم خبرنگار پاسخ می دهد! «پیگیریم...»

وزیر محترم می توانست با احترام عذرخواهی کرده پاسخ را به وقت مناسب موکول کند اما نه تنها این کار را نکرد خبرنگار را دنبال خود دواند و پاسخ بسیار مضیقی ارائه کرد که به هیچ عنوان مناسب نبود.

چند مورد اساسی به ذهن نگارنده رسید که خواستم با خوانندگان درمیان بگذارم؛

  • آیا بهتر نیست یک فرد در جایگاه وزیر اقتصاد یک مملکت پاسخگویی مناسبی داشته باشد. آنهم در شرایط خاصی که مردم باید روشن شوند و به درستی پاسخ سئوالات آنها در خصوص برباد رفتن سرمایه­هایشان داده شود.
  • بعد از وضعیت بحرانی بورس مسئولین چه مقدار جهت اقنای مردم وقت گذاشته اند یا به شکل وزیر محترم سعی در فرار از پاسخگویی برآمده اند.
  • شغل خبرنگار ایجاب می­کند یک خبرنگار در همه حال پیگیر اخبار باشد.ولی آیا شأن و جایگاه یک خبرنگار آن هم از نوع خانم ایجاب می­کند دنبال یک مرد اجنبی بدود؟!
  • توصیه می شود مسئولین محترم اولاً پاسخگو اقدام­های خود و مجموعه های تابعه باشند و شأن خبرنگاران که به نوعی نمایندگان افکار عمومی هستند را به اشکال مختلف رعایت کنند چرا که عدم رعایت ادب در خصوص یک خبرنگار آن هم از نوع خانم بی ادبی است نسبت به کل جامعه و مردم.

امیرکریمی

آخرین مطالب