پر بازدیدترین مطالب

پویش حل مشکلات قانون جدید بازار پایه سهامداران فرابورس 8500امضائی شد

کمپین درخواست حل مشکلات سهامداران به خاطر قانون جدید بازار پایه فرابورس ایران در کمتر از 48 ساعت 8500 امضائی شد؛ فارس پیگیر ماجراست.

به گزارش خبرگزاری فارس، ۸۵۰۰ امضا در کمتر از ۴۸ ساعت در سامانه «فارس من» نشان از داغ بودن سوژه مشکلات ایجاد شده برای سهامداران فرابورس ایران در قانون جدید بازار پایه دارد. قریب ۲۵۰۰ نظر مردم و سهامداران بازار فرابورس برای این سوژه ثبت شده و درخواست همه این افراد از خبرگزاری فارس پیگیری هرچه سریع‌تر ماجراست.

این تعداد حمایتی که پویش «قانون جدید بازار پایه را تعلیق و ابتدا در یک یا دو نماد آزمایش کنید» تا این لحظه جمع کرده به غیر از نزدیک ۴۵ سوژه با همین محتواست که در سامانه ثبت شده است. امضاکنندگان آن می‌گویند: "اخیرا برای کنترل بیشتر و جهت کاهش امکان سفته بازی در سهم های بازار پایه قوانین جدیدی درنظر گرفته شده است، که بدون آزمایش و مشاهده بازخورد درصدد اعمال بر روی کل بازار پایه هستند!"

آخرین مطالب