پر بازدیدترین مطالب

ضرورت شناسایی دانه درشتها در حوزه فرار مالیاتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا بر ضرورت شناسایی دانه درشتها در حوزه فرار مالیاتی و برخورد قضایی با این متهمان تاکید کرد.

سردار محمد رضا مقیمی، در همایش «تبادل تجارب و برنامه‌ریزی برای مقابله یکپارچه و منسجم با پدیده شوم فرار مالیاتی» که روز چهارشنبه 13 شهریورماه و با حضور مسئولان دستگاه‎های اجرایی، قضایی، مالیاتی، بازرسی، نظارتی و انتظامی در استان اصفهان برگزار شد، با اشاره به اهمیت مالیات در اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با فرار مالیاتی اظهار داشت: ایجاد توسعه پایدار و ایجاد امنیت اقتصادی در کشور تنها از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت امکان پذیر است.
وی هدف از ایجاد امنیت اقتصادی در کشور را برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی عنوان کرد و گفت: در جریان مبارزه بی امان با فرار مالیاتی، حتی دانه درشت ها نیز در امان نخواهند بود و اجماع ارکان مختلف نظام و همکاری و هم افزایی دستگاه‌های ذیربط در راستای مبارزه قاطع با فرار مالیاتی شکل گرفته است.
وی در خاتمه سخنان خود، از ایجاد تفاهم نامه در حوزه های مختلف کاری و برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی در خصوص پیشگیری از جرایم مالیاتی، به عنوان اقدامات پیشنهادی برای ارتقای توان برخورد با فرار مالیاتی یاد کرد.
سردار مقیمی با بیان اینکه نگاه پلیسی مبارزه با فساد اقتصادی به موضوع مالیات مبتنی بر توسعه پایدار است گفت: از آنجایی که پدیده شوم فرار مالیاتی موجب کمبود منابع در دولت می شود نیروی انتظامی با مشارکت خود و همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در مقابله با این پدیده شوم همکاری ویژه می‌نماید.
سردار مقیمی با تاکید بر لزوم افزایش تعامل نیروی انتظامی با سازمان امور مالیاتی تصریح کرد:با آموزش کارکنان پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط کارشناسان امور مالیاتی این دو نهاد می توانند با هم افزایی بیشتر به پرونده های فرار مالیاتی رسیدگی کنند.

آخرین مطالب