پر بازدیدترین مطالب

توافق با کروناقیمت ماسک ۴۱۰ تومان است!

🔸سازمان غذا و دارو در بخشنامه‌ای قیمت فروش ماسک را به صورت رسمی به داروخانه‌ها و مراکز پخش اعلام کرده است؛ بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو قیمت فروش هر عدد ماسک ۴۱۰۰ ریال قیمت‌گذاری شده است. اما با وجود این برخی داروخانه‌ها در چند روز اخیر ماسک‌ها را حتی تا قیمت نزدیک به ۲۰هزار تومان نیز افزایش داده و به فروش رسانده‌اند.

👈سودجویان حوزه‌ی دارو جوری علیه مردم کار می‌کنند که گویا با ویروس کرونا برای کشتن مردم توافق کرده‌اند. ملّت منتظر تشدید نظارت‌های دولتی هستند.

آخرین مطالب