پر بازدیدترین مطالب

عامل اصلی کاهش مشارکت مردم نسبت به ادوار گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست؟

 

کرونای بنفش

ناکارآمدی و بی‌تدبیری دولت و بی‌عملی و دنباله‌‌روی مجلس از سیاست‌های دولت منجر به بروز ناامیدی و مخدوش‌شدن اعتماد و اعتقاد بخشی از مردم نسبت به کارکرد این‌نهادها شد.

در زمینه کاهش انگیزه مشارکت، نیروهای انقلابی باید بیشترین نگاه انتقادی را نسبت به عملکرد سیاسی خود داشته باشند، به گونه‌ای که هرچند ضعف غیرقابل انکار دولت دوازدهم و مجلس دهم در شکل‌دهی به یک ناکارآمدی انباشت شده، ذهنیت عمومی را در مقوله مشارکت سیاسی با تردیدهای زیادی مواجه کرد اما نوع حضور نیروهای انقلابی در میدان رقابت سیاسی اخیر نیز می‌توانست متضمن اقناع بیشتری برای همراه کردن بدنه جامعه و تبیین لزوم نقش‌آفرینی آنها در جریان رقابت‌ها باشد.

 عدم انسجام در جریان مشارکت سیاسی، ابهام در تعریف جایگاه کنشگری خود و نمایان بودن سطح بالایی از اختلافات که در نهایت منجر به یک وحدت سیاسی در وقت‌های اضافه مسابقه شد را می‌توان به عنوان مانعی در برابر نقش‌‌‌آفرینی صحیح این جبهه در جریان رقابت‌های سیاسی و احیای فضای مشارکت عمومی و خلق ذهنیت تغییر سیاسی دانست.

آخرین مطالب