پر بازدیدترین مطالب

نرخ پایین مشارکت مردم نشانه‌ی چیست؟!

امیرحسین ثابتی

 پایین­ترین نرخ مشارکت مردم در انتخابات "ریاست جمهوری" برای سال ۷۲ (دوره هاشمی) بوده، پایین ترین نرخ مشارکت مردم در انتخابات "مجلس" نیز برای سال ۹۸ (دوره روحانی) بوده است.

 فصل مشترک هر دو دوره نیز عملکرد ضعیف مسئولین و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر مردم بوده است.

 جالب آنکه بالاترین نرخ مشارکت مردم در انتخابات نیز برای سال ۸۸ است. دوره ای که انقلابی ترین دولت بعد از انقلاب روی کار بود و بیشترین خدمات اجتماعی و سازندگی را در سراسر کشور انجام داد. در آن دوره اگرچه بسیاری از آرای خاموش و خاکستری نیز پای صندوق رای آمدند اما در نهایت رای رئیس جمهور مستقر افزایش یافت.

 نتیجه همه این گزاره ها این است که هرگاه مسئولین بد عمل کردند و بر مردم فشار بیشتری وارد شد (دوره هاشمی و روحانی) مشارکت اجتماعی مردم در انتخابات نیز کاهش یافت و هرگاه مسئولین به مردم خدمت کرده و انقلابی عمل کردند مشارکت مردم در انتخابات نیز افزایش یافت. ان شاءالله مجلس یازدهم نیز زمینه ساز خدمت به مردم و افزایش مشارکت جامعه در انتخابات بعدی باشد.

آخرین مطالب