پر بازدیدترین مطالب

مفت نیست! (گفت و شنود)

 


گفت: شورای شهر تهران نام چند خیابان را تغییر داده و به نام کسانی کرده است که برخی از آنها افراد بی‌شخصیتی هستند که سابقه وطن‌فروشی نیز دارند.
گفتم: مگر شهر تهران ارث پدرشان است؟! که نام خیابان‌های آن را به هر که دلشان خواست می‌بخشند؟!
گفت: با آن حرف و حدیث‌هایی که خود اصلاح‌طلبان درباره چگونگی انتخاب اعضای شورای شهر تهران مطرح کرده‌اند، احتمالا این نامگذاری‌ها خیلی هم مفت و مجانی نیست!
گفتم: ‌ای عوام! آبروی مدعیان اصلاح‌طلبی و شورای شهر را برده‌اند و برای اینکه حواس مردم را از بی‌عرضگی‌های خود منحرف کنند، دست به این هنجارشکنی‌ها می‌زنند و حاشیه‌سازی می‌کنند!
گفت: ولی با این نامگذاری‌ها حیثیتی برایشان نمی‌ماند!
گفتم: یارو هندوانه‌ای دزدیده و مشغول خوردن بود، گفتند؛ حرام است. گفت؛ من برای خنکیش می‌خورم به حلال و حرامش کاری ندارم!
منبع:کیهان

آخرین مطالب