پر بازدیدترین مطالب

عجب شانسی؟!(گفت و شنود)

گفت: این «صبر استراتژیک»! دیگر چیست که بعضی‌ها از داخل و خارج ادعا می‌کنند دولت ما در مقابل آمریکا به صبر استراتژیک! روی آورده است؟!

گفتم: منظورشان این است که با خروج آمریکا از برجام، ایران به جای اینکه از خودش واکنشی نشان بدهد و حق ضایع شده خود را مطالبه کند، فقط سکوت کند و این یعنی «صبر استراتژیک»!
گفت: از کی تا حالا، تن دادن به زورگویي و باج‌خواهی دشمن را «صبر» نامیده‌اند؟!
گفتم: می‌خواهند سرمان را شیره بمالند تا هر بلایی سرمان آوردند، دَم نزنیم و تحمل کنیم!
گفت: مگر قرار است چند بار فریب بخوریم؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو چشمش به پوست موز افتاد، با خودش گفت، عجب شانسی؟ باز هم باید لیز بخوریم و روی زمین پهن شویم!
منبع:کیهان

آخرین مطالب