پر بازدیدترین مطالب

گفت و شنود/ حیف شد!

ای دل غافل! خیلی حیف شد! کاش آقای روحانی رئیس‌جمهور و آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بودند تا همه این پیشنهادها و طرح‌ها جامه عمل می‌پوشید!

 روزنامه «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت: چه خبر!

گفتم: آقای روحانی گفته است دولت باید رنج مردم را کاهش بدهد.

گفت: آقای جهانگیری هم گفته است دولت باید از افزایش قیمت کالا جلوگیری کند.

گفتم: آقای روحانی می‌گوید دولت باید کاری کند که مردم به ۴۵ هزار تومان یارانه ماهانه احتیاجی نداشته  باشند.

گفت: آقای جهانگیری می‌گوید دولت باید به فکر اشتغال و ازدواج و مسکن جوانان باشد.

گفتم: ‌ای دل غافل! خیلی حیف شد! کاش آقای روحانی رئیس‌جمهور و آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بودند تا همه این پیشنهادها و طرح‌ها جامه عمل  می‌پوشید!

 

آخرین مطالب