پر بازدیدترین مطالب

گفت و شنود/ چه بهتر!


گفت: یکی از اصحاب فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ در اعتراض به رد صلاحیت تعدادی از هم‌حزبی‌هایش برای نمایندگی مجلس، توئیت‌ زده و تهدید کرده که من در انتخابات شرکت نمی‌کنم!

گفتم: ای داد و بی‌داد! این دیگر چه مصیبت بزرگی است که ملت با آن روبه‌رو شده‌اند؟!

گفت: باید شورای عالی امنیت در بالاترین سطح تشکیل جلسه بدهد و خطر شرکت نکردن ایشان را بررسی کند!

گفتم: بررسی کرده‌اند!

گفت: نتیجه چه بوده؟

گفتم: اعلام کرده‌اند چه بهتر!