پر بازدیدترین مطالب

وقتی زندگیِ ما با ترس، آلوده شد، کسی که مردم را از جنگ بترساند، رأی می‌آورد

🔹 ترس، ناموس خلقت است؛ کسی نباید از غیرخدا بترسد و کسی هم نباید دیگران را از خودش بترساند. فقط خدا حق دارد بندۀ خودش را بترساند، چون او حمایت‌کنندۀ بندگان است و وقتی آنها را می‌ترساند، همین موجب سلامتی روحِ آنها می‌شود.
🔹 ما معمولاً تحت تعلیم و تربیت مادرها و پدرهایمان یا تحت تعلیم و تربیت معلم‌هایمان، با ترس زندگی می‌کنیم؛ یعنی انگیزه‌های خودمان را با ترس، شکل می‌دهیم؛ مثلاً درس می‌خوانیم و مدرک می‌گیریم، از ترس فقر یا از ترس پیدا نکردنِ شغل!
🔹 متأسفانه زندگیِ ما با ترس، آلوده شده است، به‌حدی که اگر کسی مردم را از جنگ بترساند، رأی می‌آورد. حتی اگر آدم فریبکار و نامردی هم باشد، به او رأی می‌دهند. جامعه‌ای که با ترس، بزرگ شده باشد، این‌طوری می‌شود.
🔹 می‌دانید اگر زندگی ما غرق ترس باشد، سرانجام این زندگی چه خواهد شد؟ مثلاً این‌طور می‌شود که مردم را از لشکر یزید ترساندند و با همین مردم، امام‌حسین(ع) را کشتند! آنها با اینکه می‌دانستند امام‌حسین(ع)، بهتر از یزید است، اما به دستورِ یزید، امام‌حسین(ع) را کشتند؟ چون از یزید می‌ترسیدند ولی از امام‌حسین(ع) نمی‌ترسیدند!
🔹 الآن در حدّ نماینده‌های مجلس ما، برخی دارند از درگیرشدن با آمریکا می‌ترسند و بعد هم، این ترس را توجیه می‌کنند یا تئوریزه می‌کنند.