پر بازدیدترین مطالب

شتُرامپ


🔹رهبرِ انقلاب: ترامپ گفته جمهوری اسلامی کلکش کنده خواهد شد؛ شُتُر در خواب بیند بنبه‌دانه!

آخرین مطالب