پر بازدیدترین مطالب

کاش برخی ها کمی قدر‌شناس بودند!این مرد یمنی می گوید: اگر از خاک این سرزمین بخاطر شدت محاصره بخوریم ، تسلیم آمریکا و عربستان نخواهیم شد.

 این پیرمرد نه امنیت دارد و نه آرامش، شاید تکه نانی هم برای خوردن نداشته باشد ولی #مقاومت را از کسانی که با عزّت و امنیت در خاکِ ایران زندگی می‌کند، بیشتر می‌فهمد!

آخرین مطالب