پر بازدیدترین مطالب

🔺️ رهبر انقلاب: انتخاب ما اگر یک انتخاب قوی و درست و عمومی باشد، به نظر من همه‌ی مشکلات بتدریج حل خواهد شد. این نشان‌دهنده‌ی اهمّیّت #انتخابات است.

آخرین مطالب