پر بازدیدترین مطالب

آثار باستانی! (گفت و شنود)

 
  گفت: برخی از نامزدهای نمایندگی مجلس برای خودشان
سابقه مبارزه با فساد تهیه کرده‌اند!
گفتم: خُب سابقه مبارزه با فساد باید با شاهد و قرینه
و سند همراه باشد.
گفت: می‌گویند قرار بود یک کارهایی برای مبارزه
با فساد اقتصادی انجام بدهیم ولی یک عده سنگ‌اندازی کردند
و نگذاشتند!
گفتم: باید بگویند که اولاً چه کاری قرار بود انجام بدهند؟ و ثانیاً چه کسانی مانع شده و نگذاشتند؟! بدون سند که نمی‌شود ادعا کرد!
گفت: شاید هنوز سندش را جعل نکرده‌اند!
گفتم: چه عرض کنم؟ از یارو پرسیدند در شهر شما
آثار باستانی هم وجود دارد؟ جواب داد نه متاسفانه
ولی دارند می‌سازند!

آخرین مطالب