پر بازدیدترین مطالب

گفت‌وشنود/ پُر رو!

گفت: یکی از مدعیان اصلاحات گفته است مشارکت ۴۱ درصدی در انتخابات اخیر مجلس از همه دوره‌ها کمتر است بنابراین نمایندگان این دوره منتخب اقلیت مردم هستند!

گفتم: اولاً اگر منتخب اقلیت هستند چرا اکثریت آراء را آورده‌اند؟ ثانیاً مدعیان اصلاحات با ۵ لیست آمده بودند و رای نیاوردند، بنابراین شما و حزبتان زیر همین اقلیت بوده‌اید.

گفت: نگاهی به میزان مشارکت‌ها نشان می‌دهد هر وقت اصلاح‌طلبان اکثریت مجلس را در اختیار داشته‌اند، آنچنان مردم را ناامید کرده‌اند که مشارکت مجلس بعدی خیلی کاهش داشته است.

گفتم: با عملکرد فاجعه‌باری که مدعیان‌اصلاحات طی ۶ سال اخیر در مجلس و دولت داشته‌اند باید هم میزان مشارکت کاهش پیدا می‌کرد و مردم خسارت‌های مجلس و دولت کنونی را برای هفت پشت خود هم کافی بدانند!

گفت: حالا اگر آن ۵۹ درصد هم می‌آمدند آنچه مسلم بود اینکه به اصلاح‌طلبان رای نمی‌دادند کما اینکه به هیچیک از ۵ لیست آنها رای ندادند.

گفتم: یارو جست زد بپره روی زین اسب ولی محکم افتاد و نقش زمین شد وقتی بلند شد دید یک عده دارند نگاهش می‌کنند، پرسید از پرشم خوشتون اومده یا از جسارتم؟! گفتند از روی زیادی که داری!

 

آخرین مطالب