پر بازدیدترین مطالب

خودت چی؟! (گفت و شنود)


  گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: نشریه آلمانی اشپیگل طی تفسیری درباره
شیوع ویروس کرونا نوشته است؛ کرونا می‌تواند باعث فروپاشی اتحادیه اروپا شود.
گفت: مگر از اتحادیه اروپا غیر از پرچم و یک ساختمان،
چیز دیگری هم باقی مانده است؟
گفتم: برخی از کارشناسان آمریکایی هم پیش‌بینی کرده‌اند که علاوه‌بر اتحادیه اروپا، آمریکا هم روی
قوس نزولی قرار گرفته است.
گفت: حاکمیت‌ها در آمریکا و اروپا خیلی شبیه هم هستند، بنابراین اگر قرار به فروپاشی باشد آمریکا و اروپا هردو فرو می‌پاشند.
گفتم: ایول! یارو جلوی تاکسی را گرفت و به راننده گفت؛ دونفر تجریش! راننده تاکسی با تعجب گفت؛ ولی تو که
یک نفر هستی! و یارو گفت؛ مگه خودت نمیای؟!

آخرین مطالب