پر بازدیدترین مطالب

قدرت تلقین

یک زندانی که قصد فرار داشت به طور مخفیانه خود را در یکی از اتاقک های قطار جا داده بود و بعد از حرکت فهمیده بود که در یخچال قطار قرار دارد. زندانی مطمئن بود که در طی چندین ساعتی که در یخچال قرار دارد منجمد خواهد شد و دقیقاً این طور هم شد.

اما بعد از رسیدن به مقصد مشاهده کردند که زندانی یخ زده در حالی که یخچال قطار خاموش بوده است و این نشان می دهد که شخص زندانی به خود تلقین کرده که منجمد خواهد شد و این تلقین برای او حکم یک تصویر ذهنی مطابق با افکار او داشته و همین باعث شده که سلول های بدن وی واقعاً سرما را حس کرده و کم کم منجمد شود.

دقیقا همین قضیه را درمورد کورنا هم داریم. در فضای مجازی  و فضای حقیقی و همه جا صحبت از این بیماری است و آمارهای مختلف از فوت شدگان از این بیماری!

حال آنکه کاملا واضح و مشخص است که این بزرگنمایی ها صرفا جنگ روانی برای ترساندن ملت و منحرف کردن اذهان از مسائل مهم است؛ که اگر غیر از این بود امام خامنه ای جلسه درس خود را تعطیل می کردند. اما ایشون مثل همیشه به موقع و با هوشیاری کامل در عمل به همه نشان دادند بزرگنمایی درمورد این بیماری، صرفا عملیات روانی است.

بستر گسترش این شایعات هم عموما از طریق پیام رسان های بیگانه است که واقعا جهاد ملی می طلبد تا از شرّ تسلط بیگانگان بر افکار و فضای عمومی جامعه از طریق این بدافزارها رها یابیم و به آرامش برسیم...

آخرین مطالب