پر بازدیدترین مطالب

کرونا و ادامه تروريسم روانی!

یک حقیقت و دو بازتاب:
◀️اول: خوشحالی جهادگران سلامت و رسانه‌ها
ولایتی رییس بیمارستان مسیح دانشوری امروز ضمن اعلام نتیجه مثبت تست داروی #فاویپیراویر ساخت ایران و ورود به مرحله تولید انبوه پس از تایید وزارت بهداشت، این خبر خوشحال کننده را بر روی خروجی رسانه‌های داخلی قرار داد. امری که با تلاش شبانه روزی مدافعان و جهادگران سلامت با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان محقق شد
◀️دوم: زوزه‌ی منافقین و معاندین
موفقیت‌های متعدد تیم درمان کشور با همکاری تمام اقشار در کنترل کرونا و کاهش میزان ابتلاء جدید، و در مقابل متاسفانه وضعیت بحرانی کشورهای اروپایی و آمریکا، کینه دشمنان را صدچندان کرد. همزمان با پخش خبر بی‌نظیر تولید داروی #فاویپیراویر منافقین به عنوان لیدر جریان #تروریسم_روانی جبهه معاندین با دروغ و شایعاتی عجیب نسبت به کادر درمانی کشور، بیمارستان مسیح دانشوری و مسئولین کشور، تهمت‌هایی را روانه داشت. وب سایت منافقین در خبری عنوان داشته که ایران این دارو را تنها برای درمان مسئولان کشور وارد کرده است و اجازه استفاده جهت درمان سایر مردم را نمی‌دهد و همین امر موجب درگیری کادر درمانی با مدیران شده‌است.
 ◀️سوم: رگه‌های داخلی
کار دشمن، دشمنی است و وضعیت منافقین برای مردم کاملا آشکار است. اما این‌که کدام جریانات رسانه‌ای داخلی و اپوزیسیون‌های داخلی خط القائی منافقین را در داخل دنبال می‌کنند موضوعی نیست که بتوان براحتی چشم پوشی کرد.
نه تنها مجموعه وزارت بهداشت، بلکه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با کمک قوه‌ی قضائیه باید مقتدرانه و جدی با "رگه‌های داخلی منافقین، این فرزندان عزیز مهندس بازرگان" برخورد کنند.

آخرین مطالب