پر بازدیدترین مطالب

داستان مشاور ویژه روحانی و بازنشر پست‌های آمدنیوزبا دستگیری زم، گویی آب به خوابگه مورچگان ریخته شد؛ بسیاری از کسانی که طی سال‌های اخیر با ارسال اطلاعات و اسناد محرمانه در مشوش کردن اذهان مردم با پروژه آمدنیوز نقش داشتند، اینک بیم دستگیری داشته و از سایه خود نیز ابا دارند!

فارغ از گاندو‌های نفوذی که به زودی به چنگ می‌افتند، یکی از مشاورین و نزدیکان ویژه روحانی که بسیاری معتقدند وی مغز متفکر جنگ روانی دولت علیه منتقدین و مردم بود، روزگاری برخی پست‌های آمدنیوز را در کانال شخصی‌اش منتشر می‌کرد!
نگاهی به سوابق این فرد نشان می‌دهد وی همواره همه‌جا به ویژه در بالاترین پست‌های امنیتی حضور پررنگی داشته است؛ روحانی امنیتی سابق بر این ترک لباس کرده و استاد فعلی ارتباطات (بخوانید جنگ روانی) و مشاور ویژه جناب رئیس‌جمهور کیست؟

حسام #آشنا از جمله دولت مردانی است که حضور فعالی در شبکه‌های اجتماعی دارد و حضور او در عالم واقعی جنجال‌ساز هم می‌گردد. می‌تواند مانع رای اعتماد به یک وزیر شود یا رسانه‌ها را به واکنش برانگیزاند.

آخرین مطالب