پر بازدیدترین مطالب

چرا خانه ی دیگران !

گاهی برای حفظ حریم خانه ات مجبوری از خانه ی دیگران محافظت کنی!

فرض کنید یک تهاجمی از سوی بیگانگان روی داده است و قصد آنرا دارند که به حریم یکی از خانه های منطقه تجاوز کنند!

شما با خود فکر میکنید که اگر حریم آن خانه را شکستند ، قبح این عمل شکسته خواهد شد و فردا روزی ممکن است بدون هیچ هزینه ای براحتی به من و خانه ام دست درازی کنند!

در نتیجه به حکم عقل، تمام تلاش خود را بکار خواهید بست تا آن خانه را که هیچگونه وابستگی به شما ندارد با جان و دل حفظ کنید و نگذارید قبح تجاوز به حریم خانه ها شکسته شود!

اگر هم به هر دلیلی این اتفاق رخ داد، با تمام توان نسبت به تجاوز بیگانگان به آن خانه اعتراض کرده و به حمایت از اهل آن می پردازید و سعی می‌کنید دیگران را نیز با خود همراه سازید! چراکه این کار باعث میشود که نه تنها بیگانه جرأت تکرار عمل خود نداشته باشد ، بلکه از همان کار قبلی خویش عقب نشینی کند!

خانه ی ما ایران است و

 خانه ی دیگران فلسطین...

 

پی نوشت:

 

البته مسلمانان در هر کجای دنیا که باشند بحکم قرآن امتی واحد تلقی میگردند و خانه ی آنها خانه ما نیز هست!

لکن مثال فوق برای آنهایی بیان شد که اعتقادی به این امر ندارند!

آخرین مطالب