پر بازدیدترین مطالب

سیدمهدی هاشمی که بود؟

 از روحانیون پیاده شده از قطار انقلاب، سید مهدی هاشمی بود. او سرنوشت عجیبی پس از پیروزی انقلاب پیدا کرد و در نهایت بر اثر اقدامات دهشتناکش به اعدام محکوم شد.

 سید مهدی هاشمی پس از دوران ابتدایی وارد حوزه علمیه اصفهان شد. او در سال ۱۳۴۲ و با آغاز قیام امام خمینی(ره) به علت ضعف در مسائل دینی و اعتقادی، به طلابی که در سیاست تندروی می کردند، ملحق گردید.

 مهدی هاشمی در سال ۱۳۴۶، به اتهام تکثیر و پخش اعلامیه توسط ساواک دستگیر و پس از سپردن تعهد از زندان آزاد گردید و به خدمت سربازی در منطقه جهرم اعزام شد.

 در این دوره، ساواک وی را از طریق اداره ضداطلاعات ارتش به همکاری دعوت کرد و او سمت دادرسی را در آن مرکز به عهده گرفت.

 مهدی هاشمی در جشن سردوشی در دوره سربازی به نماینده گی از سربازان، از شاه و انقلاب سفید وی، تعریف و تمجید کرد.

 هاشمی، که از افکار گروه‌های مبارز چریکی ‌عمدتاً با تفکر چپ تأثیرپذیری خاصی داشت، پس از پایان دوره سربازی، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را در شهر خود قهدریجان اصفهان متمرکز ساخت.

 هنگام بازگشت هاشمی به قهدریجان، او لباس روحانیت را از تن درآورد و با استفاده از نیروهای خود، در مراکز فرهنگی، اداری و پایگاه‌های مردمی قهدریجان اصفهان رعب و وحشت بوجود آورد.

هاشمی به دلیل ضعف در مبانی اسلامی و برداشت های غیر صحیح از دین اسلام، مسیر درست را گم کرده و خود و جریانی را که پایه گذاری کرده بود، دچار انحراف کرد. همچنین ویژگی های شخصیتی مهدی هاشمی همچون غرور، عجب، خودمحوری و استبداد به رأی و ... نیز در انحراف خود و هوادارانش بسیار مؤثر بود.

 سخنان انحرافی مهدی هاشمی و همچنین مشخص شدن تعارض بسیاری از سخنان وی با مفاهیم اصیل دینی و اصول تشیع، با مخالفت علما و بزرگان دینی منطقه مواجه شد.

 یکی از علمایی که علم مخالفت با جریان مهدی هاشمی را بلند کرد، آیت الله شهید شمس آبادی از علمای اصفهان بود، که به همین علت، قربانی توطئه‌ی باند مخوف مهدی هاشمی شد و در سال۵۵ توسط آنان که بعدها به گروه «هدفی‌ها» معروف شدند، ترور شد.

 موضع‌گیری شدید آیت الله شمس‌آبادی درباره‌ی کتاب شهید جاوید از عواملی است که می‌توان در ترور ایشان توسط گروه هدفی‌ها (باند مهدی هاشمی) به آن اشاره کرد.

 سید مهدی هاشمی و همکارانش، در اعترافات خود در سال۵۶ که در مطبوعات آن زمان مطرح شد، بیان کردند که علت قتل مرحوم شمس آبادی، مخالفت شدید او با کتاب شهید جاوید(جریان مهدی هاشمی از موافقان این کتاب بوده است) و نیز انتقاد وی از مواضع باند مهدی هاشمی بوده است.

منابع:

«بن‌بست، مهدی هاشمی رویکرد سیاسی به حوزه‌ی علمیه‌ی قم»-اداره‌کل اطلاعات اصفهان

«جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی‌ـ‌سیاسی ایران

«داستان یک مرداب» محمدرضا سرابندی.

آخرین مطالب